Event Profiling

Gedurende enkele jaren wordt het maatschappelijk perspectief gekenmerkt door continue dreiging van extremistische uitingen alsmede concrete handelingen met een terroristisch karakter.

TSC Crowd Management werkt samen met relevante keten-partners om een bijdrage te leveren aan een veilige omgeving voor bezoekers van evenementen.

Een van de beveiligingsmaatregelen, is om meer naar buiten te kijken en eventuele afwijkende situaties, bijvoorbeeld in de publieksstroom en afwijkende gedragingen van bezoekers rondom de evenementenlocatie vroegtijdig in beeld te krijgen.

Tijdens evenementen vindt er een gecoördineerde aanpak plaats waar event profilers en/of geüniformeerde beveiligers en/of servicemedewerkers zorgen voor extra oren en ogen in het "evenementen-gebied”.

Event profilers hebben een signalerende functie. Eventprofiling is de bewustwording van potentieel afwijkende situaties en/ of personen. Bij eventprofiling gaat het om dreiging in plaats van risico, selectief in plaats van generiek en proactief in plaats van reactief.

Eenieder die als eventprofiler wordt ingezet heeft een training gevolgd en coaching ‘on the job’ ontvangen. De cursus bestaat uit drie modules, waarvan de eerste basic awareness is. Deze module is voor iedere TSC medewerker beschikbaar. Na het met goed gevolg doorlopen van de drie modules is het mogelijk het TSC Event Profiler certificaat te verkrijgen. In de training ligt de nadruk om van repressief optreden naar de voorkant te komen en proactief en preventief te gaan werken. Dit wordt bereikt door een andere manier van waarnemen te leren, waarbij o.a. gekeken wordt naar afwijkende gedragingen en verdachte indicatoren. Andere onderwerpen die aan de orde komen in de modules zijn: observatie technieken en tactieken, risicoschaal van gedrag, veiligheidsringen, interview technieken (security questioning), planningscyclus.

profiling.jpg