Beveiliger 2

In totaal ben je de zestien weken één avond per week aanwezig om theorielessen te volgen. Daarnaast ga je, tot het theorie-examen Beveiliger, elke week actief aan de slag met vragen en opdrachten door middel van e-learning en boeken.
Na het theorie-examen Beveiliger werk je zowel klassikaal als thuis intensief aan de vakken Nederlands, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap en Nederlands 3F of Digitale vaardigheden.
In de zesde en achtste maand na de start van de opleiding doe je hier examen in.

Voor het praktijkexamen Beveiliger volgt een training in de praktijkvakken Specifiek Rapporteren en Praktisch handelen.

In totaal ben je, naast de praktijkstage, 200 uur in tien maanden bezig met je studie Beveiliger.

SVPB Examens

Om je kennis en vaardigheden als beveiliger te toetsen worden er theorie- en praktijkexamens afgenomen. Er worden theorie-examens afgenomen over de vakken Wettelijke Kaders Basis, Beveiliging van Objecten Basis en Waarnemen Basis. Deze examens worden per computer afgenomen bij de SVPB.

Naast de theorie examens doe je ook de praktijkexamens Praktisch Handelen Basis en Specifiek Rapporteren Basis.

bveiliger2.jpg