TSC Academy

TSC Crowd Management hecht zeer veel waarde aan het overdragen van haar kennis en expertise aan haar medewerkers. Onder de noemer TSC Academy is een serie competentiegerichte cursussen, trainingen en opleidingen ondergebracht. Deze sluiten aan op de wensen van onze medewerkers en klanten en worden continue ontwikkeld en uitgebreid om deze aansluiting te blijven optimaliseren.

Naast geboden kennis, vaardigheden en inzichten worden alle cursussen, trainingen en opleidingen afgesloten met een toets (conform de richtlijnen 'Investors in People') en certificaat en/of een rijks erkende examen en diploma

Academy.jpg